Dokumenti i obrasci

 1. Izjava o mjerenju temperature (doc)
 2. Izvješće o održanoj nastavi i ispitima (doc)
 3. Mjesečni izvještaj o održanoj nastavi vanjskih suradnika (xlsx)
 4. Izvješće o dolasku vanjskog suradnika (xls)
 5. Izvješće o prijeđenoj udaljenosti pri dolasku na posao i odlasku s posla (xls)
 6. Zahtjevnica za odobrenje službenog puta (xls)
 7. Zahtjevnica za javnu nabavu (doc) ili Zahtjevnica za javnu nabavu (pdf)
 8. Zahtjevnica za plaćanje kotizacije (xls)
 9. Zahtjevnica za angažiranje vanjskog suradnika (docx)
 10. Obrazac za isplatu rada preko student servisa (xls)
 11. Obrazac za izbor u znastveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja (doc)
 12. Obrazac za imenovanje mentora/pristanak asistenta (doc)
 13. Izvještaj mentora o asistentu (doc)
 14. Evidencija angažmana modela (pdf)
 15. Obrazac za mentore u školama (doc)
 16. Obrazac za mentore u suradničkim ustanovama (doc)
 17. Zapisnik sa komisijskog ispita (doc)
 18. Obrazac za vrednovanje i ocjenjivanje studenata (docx)
 19. Zahtjevnica za izradu ugovora (autorskih, umjetničkih…)
 20. Godišnje izvješće odsjeka (doc)