Informatička služba

Uputstva, dokumenti, obrasci:

Što je to AAI@EduHr elektronički identitet, što Vam sve pruža i kako do njega?

Što je prihvatljiva, a što neprihvatljiva upotreba računalne mreže, koje su preporuke…

Naputak o dodjeljivanju AAI-Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika

Obavijest o obradi osobnih podataka i njihovoj privatnosti Umjetničke akademije u Splitu

Obavijest o mogućnosti besplatnog korištenja Office 365 alata za djelatnike i studente UMAS-a

Upute Office365

Office365 upute za korištenje elektroničke poste

Upute za winscp na server 2020 (kratke upute o spajanju i stavljanju sadržaja na Umasov server)

Upute za kreiranje filtera – gmail

Obratite pažnju na to da se Officu365 ne pristupa sa istom lozinkom kao Studomatu odnosno Nastavničkom portalu!!!

Ako ste zaboravili lozinku za Office365 ili lozinku za AAi identitet obratite se djelatnicama Akademije:

Dalida Cikatić (dalida@umas.hr) ili Silvia Boban (silvia@umas.hr).

Video upute za korištenje Mocrosoft Teams: