Dokumenti Akademije

Temeljni akt – Statut

Statut Umjetničke akademije u Splitu / 2013.

Zaposlenici

Pravilnik o radu / 2015.

Pravilnik o unutarnjem redu / 2008.

Etički kodeks UMAS-a / 2016.

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti / 2021.

Politika protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu / 2021.

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata / 2009.

Pravilnik o demonstratorima / 2021.

Pravilnik o provedbi postupka izbora u zvanja na UMAS-u / 2021.

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine / 2009.

Pravilnik o izdatcima za službena putovanja / 2010.

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu u Splitu

Kriteriji za za određivanje prioritetnih radnih mjesta na Odjelu za likovne umjetnosti / 2017.

Kriteriji za za određivanje prioritetnih radnih mjesta na Odjelu za glazbenu umjetnost — Plan upravljanja ljudskim resursima / 2021.

Kriteriji za za određivanje prioritetnih radnih mjesta na Odjelu za kazališnu umjetnost — Plan upravljanja ljudskim resursima / 2022.

 

Studenti i kandidati za upis na studije

Pravilnik o studiju i režimu studiranja UMAS-a

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu / 2020.

Pravilnik o studiranju studenata s invaliditetom Sveučilišta u Splitu / 2016.

Pravilnik o studiranju studenata ranjivih i podzastupljenih skupina na UMAS-u / 2022.

Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih pristupnika/ca za upise u I. godinu preddiplomskih i integriranih studijskih programa UMAS-a / 2014.

Pravilnik o završnom i diplomskom/magistarskom radu / 2019.

Pravilnik o Dekanovoj nagradi i Posebnoj­ dekanovoj nagradi / 2021.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata / 6-2022.

Pravilnik o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka studija, upisu prijelazom s drugog visokog učilišta u RH, davanju stručnog mišljenja o inozemnim stručnim kvalifikacijama i priznavanju predmeta položenih na drugim studijskim programima na UMAS-u / 2019.

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu / 2011.

Statut Studenskog zbora UMAS-a / 2017.

 

Rad ustrojbenih jedinica i tijela Akademije

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete UMAS-a / 2019.

Pravilnik o radu knjižnice UMAS-a / 2018.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti / 2010.

 

Korištenje prostora i vozila Akademije

Pravilnik o korištenju scensko-glazbene dvorane ‘Scena A’ / 2016.

Pravilnik o korištenju Velike dvorane na Gripama / 2018.

Pravilnik o ustroju i radu Galerije CTRL+Z / 2022.

Pravilnik o korištenju službenog automobila

 

Arhivska građa i poslovanje

Pravilnik o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih prihoda te prihoda od donacija UMAS-a / 2021.

Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata / 2018.

Pravilnik o arhiviranju / 2010.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave radova, roba i usluga / 2019.

Procedura stvaranja ugovorne obveze za koje je potrebna javna nabava / 2013.

Procedura stvaranja ugovorne obveze za koje nije potrebna javna nabava / 2013.

Procedura zaprimanja i evidentiranja ulaznih računa / 2013.

Procedura zaprimanja radova, roba i usluga / 2013.

 

Drugi važni propisi iz područja visokog obrazovanja

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju / 2003.

Temeljni Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama / 2017.

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje / 2018.

Drugi važni propisi

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka / 2018.

Pravilnik o zaštiti na radu / 2011.