Studentski zbor

Studentski zbor zastupa studente, štiti prava i unapređuje interese i dobrobiti studenata na Akademiji i Sveučilištu. Također brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente.

Potiče i organizira studente na aktivnosti u nastavnom programu i izvan njega. Odabrani članovi Studentskog zbora, predstavnici svih godina i odjela Akademije, ravnopravno sudjeluju u radu Akademijskog vijeća i Studentskog zbora Sveučilišta.

Statut Studenskog zbora

Predsjednica Studentskog zbora UMAS-a:

Nikolina Kapitanović
e-mail: nikolina.kapitanovic6@gmail.com
mobitel: 091 919 7599

Potpredsjednica Studentskog zbora:

Ivana Ana Perić
e-mail: iaperic9@gmail.com

Studentska pravobraniteljica:

Andrea Lacković
e-mail: alackovic97@gmail.com
mobitel:  099 778 7661

Studentski pravobranitelj

Studentski pravobranitelj je student koji, po dužnosti, brine o razvoju i provedbi studentskih prava i studentskog standarda te ukazuje na trenutne i moguće probleme, raspravlja o njima s nadležnim tijelima Akademije, te može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.
Studentski pravobranitelj bira se iz redova članova studentskog zbora Akademije na vrijeme od jedne godine.

Studenti Umjetničke akademije u slučajevima seksualnog zlostavljanja, zlouporabe položaja ili bilo kojeg drugog oblika diskriminacije mogu kontaktirati studentsku pravobraniteljicu koja će iste, bez otkrivanja vaših imena, proslijediti upravi Akademije.”