Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete UMAS i UNIST

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete (SOK-a) Umjetničke akademije u Splitu

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Umjetničkoj akademiji u Splitu provodi prema Pravilniku o prosudbi SOK-a Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Vijeće Akademije. Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Akademije na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika i/ili Pravilnika Akademije.

Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe SOK-a Umjetničke akademije u Splitu (19. ožujka 2014.)

 

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu SOK-a Umjetničke akademije u Splitu:

  • doc. art. Maja Zemunik Khoualdi, predstavnica Odjela za likovne umjetnosti
  • izv. prof. art. Bruna Bebić, predstavnica Odjela za kazališnu umjetnost
  • dr. sc. Jelica Valjalo, predstavnica Odjela za glazbenu umjetnost
  • Jadranka Tokić, dipl. oec., predstavnica nenastavnog osoblja,
  • Ivana Ana Perić, predstavnica studenata

Odluka o izboru Povjerenstva za unutarnju prosudbu SOK-a Umjetničke akademije u Splitu (9. ožujka 2020.)

 

Izvješća Povjerenstva za unutarnju prosudbu SOK-a Umjetničke akademije u Splitu:

Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu SOK-a Umjetničke akademije u Splitu za ak. god. 2013./2014.

 

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Splitu

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom u dvije godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Senat na prijedlog vijeća Centra. Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.

Pravilnik o postupku periodične prosudbe SOK-a Sveučilišta u Splitu

 

Dokumenti vezani za provedbu unutarnje prosudbe SOK-a na Umjetničkoj akademiji u Splitu od strane sveučilišnog Povjerenstva:

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SOK-a Sveučilišta u Splitu – Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi SOK-a 2012.-2013. (19. travnja 2013.)

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SOK-a Sveučilišta u Splitu – Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi SOK-a (listopad 2017.)

UMAS – Očitovanje na Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi SOK-a

UNIST – Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi SOK-a Sveučilišta u Splitu (16. siječnja 2018.)

UMAS – Izvješće o realizaciji plana aktivnosti za poboljšanje SOK-a u fazi naknadnog praćenja unutarnje prosudbe

UNIST – Izvješće o realizaciji plana aktivnosti za poboljšanje SOK-a u fazi naknadnog praćenja unutarnje prosudbe (18. rujna 2018.)

UNIST – Završno izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi SOK-a Sveučilišta u Splitu (29. siječnja 2019.)