Klapsko pjevanje – cjeloživotno obrazovanje

KLAPSKO PJEVANJE – Sveučilišni program cjeloživotnog obrazovanja  je novi program na splitskom Sveučilištu nastao u suradnji sa Zakladom Ljube Stipišića Delmate (sa sjedištem u Gradskoj knjižnici Zadar), sa Festivalom dalmatinskih klapa u Omišu te Umjetničkom akademijom u Splitu.

­
Program je namijenjen sadašnjim i budućim voditeljima/icama dalmatinskih klapa, klapskim pjevačima/icama,  obrađivačima/cama, te svima onima koji žele učiti o klapskoj pjesmi i o klapama. Polaznici će biti osposobljeni za vođenje klapa, za obrađivanje klapskih napjeva, te steći kritički uvid prema klapskom vokalnom izrazu s obzirom na literaturu te današnju praksu.

Suočeni sa situacijom gdje dalmatinska klapska pjesma kreće u raznorazne i raznorodne tokove, gdje klapa oscilira u okvirima sebi svojstvenog i prepoznatljivog idioma do njenog, možda pomaka, ali i degradiranja u novim glazbenim situacijama i novim načinima predstavljanja ukazala se potreba za programom koji bi osmislio djelovanje na području klapa i klapske pjesme. Važnost izbora repertoara (kako u početcima rada s klapom) i načinima prezentacije kako same klape, tako i klapskog repertoara veliki je izazov koji zahtjeva dobro teorijsko i praktično znanje. Svatko tko radi ili se misli baviti klapom i klapskom pjesmom suočit će se sa višestrukim pitanjima na koje se do sada moglo dobivati odgovore najčešće posredno, nešto djelomično iz klapske literature, često usmenom predajom, nešto putem povremenih klapskih radionica.

Što je klapa /klapska pjesma; kad je nastala i kako se kroz povijest oblikovala; kako je promatrati i razumjeti u njenom razvojnom toku kroz spontane glazbene situacije, kroz izvedbe u amaterskom djelovanju, kroz prezentacije na sceni, u medijima. Da bi je upoznali i razumjeli trebamo je sagledati u punoj širini njene pojavnosti, analizirati njene oblikovne komponente koji je čine specifičnim glazbenim oblikom. Nadalje, treba praktično učiti o oblicima vokalnih glazbenih praksi klapske izvedbe, upoznati načine rada s klapom danas (muškom, ženskom, mješovitom pa i dječjom) da bi ona (ravnotežom glasova, izborom repertoara, interpretacijom) ostvarila punoću, tzv. „fuziju“ svih izvedbenih elemenata koji je oblikuju i kao takva bila predstavljena kao reprezentativni dio žive glazbene baštine Dalmacije, kako u prošlosti, tako i danas.

Za evaluaciju ovog programa dobivene su recenzije, a u prosincu 2016. je program dobio dopusnicu Sveučilišta u Splitu. U planu je krenuti sa navedenim  programom sljedeće školske godine 2017/18.

Nastava bi se odvijala na Umjetničkoj akademiji u Splitu (petkom popodne i subotom ujutro) kroz jednu akademsku godinu (120 sati). S obzirom da su vrijednosni ekvivalenti prikazani ECTS bodovima polaznicima koji završe ovaj program ti se bodovi (12) mogu priključiti u nekim drugim oblicima sveučilišnog obrazovanja. U planu je najmanje 6 polaznika te optimalan broj od 15 polaznika o čemu bi, u konačnom, ovisila i cijena studija.

Program cjeloživotnog obrazovanja  i izvedbeni plan obuhvatio bi predavanja, seminare, vježbe i terensku nastavu, a predavači bi bili: izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (Etnomuzikološki pristupi klapskoj pjesmi i Etnomuzikološko istraživanje) uz asistenticu Maju Milošević; red. prof. (T) Vlado Sunko (Obrada klapskih napjeva), znanstv. sur. dr. sc. Joško Ćaleta (Rad s klapom – izvođačke prakse); red. prof (T) dr. sc. Mirjana Siriščević (Analiza klapske literature) uz asistenticu Jelicu Valjalo Kaporelo; str. sur. Bojan Pogrmilović (Vokalna tehnika klapske izvedbe), doc. Blaženko Juračić (Crkvena glazba i klapsko pjevanje).

U pojedinim djelovima programa uključivali bi se stručni suradnici: Duško Tambača, Krešimir Magdić, Rajmir Kraljević, Ivana Šutić i drugi.

 

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, voditeljica programa

 

Molimo da nam kao odgovor na ovu stranicu uputite INTERES za sudjelovanjem putem mejla vmilin@umas.hr.  Prema tome bi mogli saznati o mogućem broju zainteresiranih za ovaj program, a vama odgovorili na pitanja koja bi vam pomogla u odluci o uključivanju u ovako osmišljen program klapskog pjevanja.