Etnomuzikologija – doktorski studij

Sveučilišni poslijediplomski studij entomuzikologije na Umjetničkoj akademiji u Splitu proučava glazbenu kulturu naroda svih kontinenata, te se bavi istraživanjem i utvrđivanjem njenih zakonitosti. Glazbenu kulturu određujemo kao: svekoliku glazbenu djelatnost ljudi, svih slojeva društva određene veće ili manje ljudske zajednice, koja se manifestira u glazbenom ponašanju i mišljenju – u glazbenom životu pojedinaca te manjih ili većih skupina ljudi, odnosno, njihovih glazbenih akcija predočenih kroz društveno prihvaćene oblike, tj. forme naučenog ponašanja (Buble, 1988). U svom istraživanju, u metodi rada etnomuzikologija sjedinjuje dostignuća drugih znanosti. Tako postaje sintetična znanost koja objedinjuje najširi spektar specijalnih istraživanja da bi pribavila potrebne argumente za svoje zaključke. Temeljni problem što ga postavlja etnomuzikologija poglavito je povijesni problem koji u sebi sjedinjuje i preobražava sve ostale. Tradicija, kao dinamička kategorija, uvijek je povijesna tvorevina i nemoguće je da duhovne glazbene činjenice žive izvan povijesti. Ukoliko ih se ne promatra u ozračju povijesnih događanja, one predstavljaju beživotne organizme a ne mogućnost očitovanja mnogostrukih vrijednosti ljudskog duha.

Doktorski studij Etnomuzikologije nudi studijski program za stjecanje poslijediplomskog stupnja – doktor etnomuzikoloških znanosti. Primjenjujući teoretski koncept razvijen kroz društvene znanosti i testirajući ga unutar polja kojeg proučavamo poslijediplomski studij Etnomuzikologije omogućuje alternativni pristup studiju tradicionalne glazbe, popularne glazbe i svjetske glazbe. Ovaj pristup uključuje Antropologiju, Kulturološke studije, Humanističke studije, Društvene studije kao i studij drugih relevantnih područja glazbe.

Studijski program se temelji na: teoriji i povijesti etnomuzikologije, etnomuzikološkim istraživanjima i terenskom radu, proučavanju i stjecanju znanja o glazbama svijeta, povijesti europske narodne glazbe, hrvatskoj narodnoj glazbi, estetici glazbe, identitetu i društvu, kulturnoj antropologiji… Studenti će se upoznati sa trsadicionalnim instrumentima, pjevati vokalne tradicionalne glazbene pojave, plesati tradicionalne plesove. Za vrijeme zimskih i ljetnih praznika moguće je organizirati terenske radne eskurzije. Svake godine održavati će se lokalni, regionalni i internacionalni etnomuzikološki sastanci i seminari. Primarna zadaća studenta je priprema doktorske radnje.

Doktorski studij etnomuzikologije je prije svega znanstveno istraživački studij, što znači da je studij organizacijski vezan uz neposredni istraživački rad polaznika studija, to jest, da se studij odvija tijekom i unutar procesa istraživačkog rada na znanstveno istraživačkim projektima, te da se u realizaciji programa osobito koristi intezivan individualni mentorski rad koji je usmjeren na uže znanstveno područje interesa studenta. Studenti/studentice poslijediplomskog doktorskog studija angažirani su u znanstveno istraživačkom radu, pisanju znanstvenih izvješća, znanstvenih članaka, organiziranju znanstvenih ekspertinih baza znanja, izlaganju na znanstvenim skupovima (kolokvijima, konferencijama, simpozijima) i u nastavnom radu, dakle, u produkciji, organizaciji i diseminaciji znanja. Doktorski studij organiziran je tako da pruža i omogućuje vođenje (mentorstvo) i praćenje (akademski nadzor) studenata. Studij je utemeljen na individualnim kurikulumima koji se izrađuju za svakog pojedinog polazika/cu.

Pravilnik doktorskog studija etnomuzikologije

Dopuna pravilnika