Glazbena teorija i Kompozicija

O odsjeku

Odsjek podržava dva preddiplomska i dva diplomska studijska programa: Glazbenu teoriju i Kompoziciju, a formiran je pokretanjem navedenih programa ak. godine 2001/2002.

Uz izrazito praktičan pristup, koji je tradicionalno obilježje tretmana glazbeno-teorijskih disciplina u povijesti hrvatskog glazbenog školstva, specifičnost studija Glazbene teorije i Kompozicije na splitskoj Umjetničkoj akademiji jest u velikoj zastupljenosti nastavnika znanstvenika u izvedbi studijskih programa te podjednakoj pozornosti koja se posvećuje stjecanju načelno triju domena glazbenih kompetencija: teorijskih (Solfeggio, Harmonija, Polifonija, Glazbeni oblici, Harmonija 20. stoljeća, Aspekti glazbe 20. stoljeća), praktičnih (Kompozicija, Dirigiranje, Glasovir, Harmonija na glasoviru, Sviranje partitura, Instrumentacija) i pedagoških (Psihologija odgoja i obrazovanja, Didaktika, Glazbena pedagogija, Metodika, Metodička praksa). Sukladno stečenim kompetencijama, magistri obaju programa primarno su usmjereni na rad u glazbenim školama, ali su osposobljeni i za vođenje različitih ansambala, skladateljski i aranžerski rad te rad u medijima i glazbenom izdavaštvu. Studiji su se pokazali fleksibilni za Erasmus suradnju, ali i kao odličan temelj za nastavak obrazovanja na doktorskim razinama studija (glazbene teorije, muzikologije, glazbene pedagogije).

Odsjeci Glazbene teorije i kompozicije i Glazbene pedagogije UMAS-a, aktivni su suradnici organizacije najvećeg međunarodnog znanstvenog glazbeno-pedagoškog simpozija u Hrvatskoj. (http://simpozij-glazba.pedagogija.net)

Predstojnica:

Nastavno osoblje:

  • red. prof. (T) dr. sc. Mirjana Siriščević, red. prof. dr. sc. Davorka Radica, doc. art. Ivan Božičević, doc. dr. sc. Vito Balić, doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, dr. sc. Sara Dodig Baučić, postdokt., Frane Kuss, asist.
  • red. prof. art. (T) Vlado Sunko, izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin, red. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić, izv. prof. art. Hari Zlodre, izv. prof. mr. art. Blaženko Juračić, dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred., v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, dr. sc. Maja Milošević, postdokt.

Suradnici:

  • Kosovka Čudina, v. pred., doc. Gordana Lentić, izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, Branko Starc, pred., Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.,  Valentina Štrbac-Čićerić, pred., Nives Tošić Kusanović, korep.

Studijski programi

Glazbena teorija:

Preddiplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij

 

Kompozicija

Preddiplomski sveučilišni studij

Diplomski sveučilišni studij