Gudački instrumenti i gitara

O odsjeku:

Odsjek podržava studijske programe Gudačkih instrumenata s tri modula (violina, viola i violončelo) i Gitare na preddiplomskim i diplomskim razinama. Iako načelno orijentirani na solističku izvedbenu izvrsnost instrumentalne reprodukcije, koju osiguravaju vrsni nastavnici odsjeka, izvedba navedenih studijskih programa usklađena je i s praktičnim zahtjevima koncertne prakse i brojnim mogućnostima skupnog muziciranja, kao i pedagoškim potrebama glazbenih škola. Odsjek ostvaruje i značajnu suradnju s orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta te je jezgra nastajanja i obnavljanja komornih ansambala u Splitu i južnom dijelu Hrvatske. Erasmus suradnja je uspostavljena i u dolaznom i u odlaznom smislu, a studenti odsjeka redovito osvajaju najviše nagrade na državnim i međunarodnim glazbenim natjecanjima.

Odsjek je jedan od organizatora godišnje manifestacije Dani J.S.Bacha, s nizom koncerata i predavanja vezanih uz glazbu baroknog razdoblja.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

 • izv. prof. art. Wladimir Kossjanenko, izv. prof. art. Maroje Brčić, doc. art. Evgenia Epshtein, doc. art. Loris Grubišić.
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić,  izv. prof. dr. sc. Davorka Radica, izv. prof. art. Hari Zlodre, doc. dr. sc. Vito Balić, Jelica Valjalo Kaporelo, asist., v. pred. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak.

Suradnici:

 • izv. prof. art. Pavel Kandrusevich, doc. art. Valter Lovričević, Hillary Karuza, pred., Jelena Vuković, korep., Katarina Akrap, asist., izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, Nenad Šiškov, pred., Katarina Perišić-Lelić, pred.

Studijski programi

Gudački instrumenti: violina, viola, violončelo

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Studijski program

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Studijski program

Gitara

Preddiplomski studij

 • Trajanje: 8 semestara, 240 ECTS
 • Uvjeti za upis: položena državna matura (razina B) i položene dodatne provjere
 • Stečeni naziv: Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) muzike
 • Studijski program

Diplomski studij

 • Trajanje: 2 semestra, 60 ECTS
 • Uvjeti za upis: završen preddiplomski studij u trajanju od 8 semestara
 • Stečeni naziv: Magistar/magistra muzike
 • Studijski program