Likovna umjetnost

Svojim početcima vezuje se za Pedagošku akademiju, osnovanu još 1945. godine, pri kojoj je djelovao dvogodišnji studij nastavničkog smjera iz područja likovne umjetnosti, koji je postupno od trogodišnjeg prerastao u četverogodišnji studij. Preustrojem splitskog Sveučilišta 1978. godine, Nastavnički studiji postaju sastavnim dijelom jedinstvenoga Filozofskog fakulteta u Zadru, da bi se 1991. godine osnovao samostalni Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, pri kojem djeluju studiji Likovne kulture i Glazbene kulture koji predstavljaju jezgru oko koje se formirala buduća Umjetnička akademija u Splitu, koja je osnovana 1997. godine. Osnutkom Umjetničke akademije formiraju se i odsjeci koji se razvijaju tijekom godina te sada Odjel za likovne umjetnosti čine:

Odjel za likovne umjetnosti nudi 1 integrirani i 10 preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa: preddiplomski (u trajanju od 3 godine) i diplomski (u trajanju od 2 godine): Slikarstvo, Kiparstvo, Likovna kultura i likovna umjetnost, Filmska i medijska umjetnost, Dizajn vizualnih komunikacija, kao i integrirani sveučilišni studij (u trajanju od 5 godina): Konzervacija-restauracija.

Na Likovnom odjelu djeluju vrsni nastavnici koji predaju umjetničke, stručne i teorijske predmete. U praktičnoj, individualnoj nastavi, studenti se obrazuju u tradicionalnim i suvremenim metodama umjetničke, likovno-pedagoške, dizajnerske ili konzervatorske produkcije.

Odjel za likovne umjetnosti aktivno je uključen u društveni život grada pridonoseći dinamičnosti izlagačkih i drugih umjetničkih aktivnosti. Kroz pedagoško-umjetničke radionice podiže svijest o likovnoj umjetnosti među mladima. Njegujući suvremeni pristup edukaciji, privlači brojne studente iz zemlje i inozemstva. Također, daje veliki doprinos očuvanju baštine kroz konzervatorsko-restauratorske projekte i druga znanstveno-umjetnička istraživanja na području Splita i Dalmacije.