Odsjek za film i video

Film i video

O odsjeku:

Odsjek za Film i Video ima dva studijska programa:

  • FILM I VIDEO Preddiplomski (BA) studij – 3 godine
    od 2020. studij mijenja naziv u FILMSKA I MEDIJSKA UMJETNOST
  • FILM, MEDIJSKA UMJETNOST I ANIMACIJA Diplomski  (MA) studij – 2 godine

Odsjek za film i video nudi obrazovanje na području filma i novih medija. Na razredbeni ispit za Preddiplomski (BA) studij Filmske i medijske umjetnosti mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenom srednjom školom. Na studij se godišnje najčešće upisuje 8 studenata. Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji. Prvostupnik/ca –  filma i videa  (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) stječe osnovna teoretska i praktična znanja iz područja videa, filma te digitalnih medija. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji, gospodarstvu i kulturi, kako u društvenim tako i privatnim tvrtkama, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Na Diplomski (MA) studij Film, Medijska umjetnost i Animacija mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenim odgovarajućim Preddiplomskim (BA) studijem ili Diplomskim (MA) studijem iz područja umjetnosti, ali i humanističkih ili društvenih znanosti, informatike itd. Na studij se prima 15 studenata. Diplome magistra/magistre filma, medijske umjetnosti i animacije osiguravaju visoko stručne profile osposobljene za potpuno samostalnu djelatnost u medijima pokretne slike kao što su filmska umjetnost, animirani film ili medijska umjetnost. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji i kulturi kao što su RTV centri, producentske kuće, filmski i video studiji, muzejsko-galerijske ustanove, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Studenti Odsjeka za film i video prikazuju radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cjelom svijetu. Dobitici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada.

Nastava se održava na hrvatskom i engleskom jeziku, a nastavnici na Odsjeku su renomirani umjetnici i intelektualci na području filma i novo-medijske umjetnosti: Vlado Zrnić, Dan Oki, Sandra Sterle, Toni Meštrović, Jurica Pavičić, Brian Willems, Blažena Radas, Mirko Pivčević, Veljko Popović, Goran Čače, Dinko Božanić i drugi.

Odsjek ima potpisane ugovore o ERASMUS razmjeni studenata i profesora sa Umjetničkim akademijama u Gentu (Belgija), Braunschweig (Njemačka), Aix-en-Provence (Francuska) i filmskom akademijom Sveučilišta Sussex u Brightonu u Velikoj Britaniji. Tako je nekoliko naših studenata studiralo po jedan nastavni semestar u Gentu (Belgija) i Braunschweigu (Njemačka). Odsjek ima i jako dobru suradnju sa filmskim odjelom Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Na Odsjeku za Film i Video redovno se održavaju međunarodne radionice koje vode kolege sa sveučilišta s kojima Odsjek ima potpisane Erasmus ugovore, ali i mnogi drugi renomirani međunarodni umjetnici i nastavnici.

Odsjek za film i video je u suradnji s Institutom za Network kulture Sveučilišta u Amsterdamu organizirao najveću konferenciju u našoj regiji na području interneta i pokretne slike, ali i i izložbu “Video Vortex” u svibnju 2009. godine u Splitu. Na ovoj manifestaciji sudjelovalo je 30 umjetnika i teoretičara sa 6 kontinenata.

Predstojnik:

  • Veljko Popović, izv. prof. art.
  • veljkolemonade@gmail.com
  • 095 8184 573

 

Nastavno osoblje:

  • dr. sc. Vlado Zrnić red. prof. art., red. prof. art. Slobodan Jokić, izv. prof. art. Toni Meštrović, izv. prof. art. Sandra Sterle, izv. prof. art. Veljko Popović, doc. art. Goran Čače, v. pred. Dinko Božanić

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • doc. art. Mirko Pivčević, doc. dr. sc. Blaženka Perica, v. pred. mr. sc. Barbara Gaj, v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac

Suradnici:

  • doc. dr. sc. Jurica Pavičić, pred. dr. sc. Brian Willems, pred. Blažena Radas, pred. Nataša Kadin, pred. Darko Kokić, asist. Đildo Bavčević, struč. sur. Ana Marija Fabijanić

Studijski programi

Preddiplomski studij

Studenti sa završenim preddiplomskim studijem stječu kompetencije autorskog umjetničkog izražavanja na području filma i novih medija, kao i kompetencije za rad u audiovizualnoj industriji. Prvostupnik/ca – filma i videa (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) (sveučilišni prvostupnik/ca (Baccalaureus/Baccalaurea, BA) filmske i medijske umjetnosti) stječe osnovna teoretska i praktična znanja iz područja videa, filma te digitalnih medija. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji, gospodarstvu i kulturi, kako u društvenim tako i privatnim tvrtkama, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.

Diplomski studij: Film, medijska umjetnost i animacija

Na Diplomski (MA) studij Film, Medijska umjetnost i Animacija mogu se prijaviti kandidati ili kandidatkinje sa završenim odgovarajućim Preddiplomskim (BA) studijem ili Diplomskim (MA) studijem iz područja umjetnosti, ali i humanističkih ili društvenih znanosti, informatike itd. Mogućnosti zapošljavanja su u audiovizualnoj industriji i kulturi kao što su RTV centri, producentske kuće, filmski i video studiji, muzejsko-galerijske ustanove, ali i kao samostalni djelatnici ili umjetnici.
Studenti Odsjeka za film i video prikazuju radove na filmskim festivalima, izložbama, te u različitim galerijski artikuliranim prezentacijama u Republici Hrvatskoj, ali i po cjelom svijetu. Dobitnici su mnogih međunarodnih i nacionalnih nagrada.