Konzervacija-restauracija

O odsjeku za konzervaciju-restauraciju :

Studij konzervacije-restauracije pokrenut je 1997. godine, kada je i osnovana Umjetnička akademija u Splitu. Zajednički je to studij Umjetničke akademije u Splitu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.

Studijski je program prvotno trajao četiri godine. Tijekom ak. god. 2004./2005. studijski je program prilagođen bolonjskom sustavu studiranja. Koncipiran je kao integrirani preddiplomski i diplomski studij u trajanju od pet godina čijim se završetkom stječe zvanje magistra/magistre konzervacije-restauracije.

Studij nudi četiri specijalistička usmjerenja:

  • konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva,
  • konzervacija-restauracija kamena,
  • konzervacija-restauracija zidnih slika i mozaika,
  • konzervacija-restauracija metala i arheološke baštine.

Uz stjecanje teorijskih znanja, studij omogućuje izravan rad na kulturnoj baštini.  Pri Odsjeku djeluju četiri radionice, a svaka je specijalizirana za zahvate na određenoj vrsti materijala/predmeta.  Konzervatorsko-restauratorski radovi izvode se u radionicama na Odsjeku ili u nekoj od nastavnih baza Akademije te in situ. Praktično iskustvo koje studenti steknu za vrijeme studija omogućuje im brzo uključivanje u zajednicu djelatnih konzervatora-restauratora nakon stjecanja diplome.

Studenti rade na konzervatorsko-restauratorskim projektima pod vodstvom svojih nastavnika – djelatnika Odsjeka. Nastavnici imaju stručna zvanja potrebna za izvođenje zahvata na slikama na različitim nosiocima, polikromiranoj drvenoj skulpturi, kamenu, metalu, zidnim slikama, mozaicima i intarzijama od tvrdoga kamena i predmetima arheološke baštine.

Pri Odsjeku djeluju dva laboratorija: Laboratorij za prirodo-znanstvena istraživanja u konzervaciji-restauraciji i Laboratorij za radiografska ispitivanja.

Odsjek provodi brojne izvannastavne akademske aktivnosti: organizira gostujuća predavanja pozvanih predavača iz Hrvatske i inozemstva , teorijsko-praktične radionice te znanstveno-stručne skupove. Svake tri godine organizira Međunarodnu konferenciju studija konzervacije-restauracije. Godine 2012. Odsjek je organizirao prvi Kongres konzervatora-restauratora u Hrvatskoj. (linkovi)

Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu dobitnik je Nagrade Vicko Andrić za 2012. godinu za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine. Nagradu dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Na Odsjeku je realiziran jedan europski znanstvenoistraživački projekt: Conservation of Art in Public Spaces / CAPuS (2018. – 2022.). (http://www.capusproject.eu/)

Predstojnica Odsjeka:
dr. sc. Miona Miliša, docent
099 320 9444
kr.odsjek@gmail.com

Zamjenik predstojnice:
Filip Rogošić, viši predavač
filiprogosic12@gmail.com

Nastavno osoblje:

  • izv. prof. art. Siniša Bizjak, pred. Krešimir Bosnić, izv. prof. dr. art. Mladen Čulić, red. prof. art. Ivo Donelli, izv. red. prof. art. Jurica Matijević, red. prof. art. (T) dr. sc. Branko Matulić, doc. art. dr. sc. Miona Miliša, v. pred. Filip Rogošić, izv. prof. art. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara, izv. prof. art. Lara Vidaković.

Nastavnici s drugih odsjeka:

  • pred. Doroti Brajnov Botić, v. pred. Dragan Dužević, v. pred. mr. sc. Barbara Gaj Ristić, doc. art. Robert Jozić, v. doc. dr. sc. Danijela Matetić-Poljak, v. pred. dr. sc. Ita Prančević-Borovac, v. pred. Duško Violić.

Suradnici s Prirodoslovnog-matematičkog fakulteta u Splitu:

  • izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov, izv. prof. dr. sc. Renata Odžak, izv. prof. dr. sc. Stjepan Orhanović, doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, doc. dr. sc. Matilda Šprung, doc. dr. sc. Elma Vuko, izv. prof. dr. sc. Mirko Ruščić, izv. prof. dr. sc. Biljana Apostolska, doc. dr. sc. Martina Požar, doc. dr. sc. Željka Sanader Maršić, Ivana Žaper, pred., Josipa Marić, laborant.

Vanjski suradnici:

  • doc. art. Marin Barišić, pred. Joško Ćurković, v. pred. Anita Gamulin, doc. art. Lana Kekez Kelava, doc. art. dr. sc. Vinka Marinković,  izv. prof. art. Žana Matulić Bilač, doc. dr. sc. Frane Mihanović, doc. dr. sc. Goran Nikšić, doc. mr. art. Mirta Pavić, pred. Nikola Radošević, v. pred. Ivana Svedružić Šeparović, pred. dr. sc. Sandra Šustić,  asist. Jelena Zagora, str. sur. Helena Ugrina.

Studijski program

Integrirani preddiplomski i diplomski studij

Studenti mogu odabrati jedno od četiri specijalistička usmjerenja koje studij nudi. Na prvoj godini prate nastavu iz sve četiri specijalizacije, na drugoj godini sužavaju izbor na dvije specijalizacije, a na trećoj se opredjeljuju za jednu od njih. Tijekom treće i četvrte godine prolaze koncentriranu teorijsku i praktičnu nastavu iz odabranog specijalističkog područja. Peta studijska godina posvećena je izradi magistarskog stručnog rada.

Magistar/magistra konzervacije-restauracije može se zaposliti u ustanovama koje se bave konzervatorsko-restauratorskom djelatnošću ili pokrenuti privatnu praksu.