Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Povjerenstvo za rangiranje donijelo je Odluke:

Odluka o ERASMUS+ rangiranju kandidata u natječajnoj 2020.

Odluka o ERAMUS+ rangiranju kandidata u netječajnoj 2021