Kiparstvo

O odsjeku:

Kiparski odsjek Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine. Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini te institucionalno potpisane ugovore o suradnji.

Odsjek Kiparstvo organizirao je i realizirao projekte studentskih izložbi i radionica u zemlji i inozemstvu u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Akademiji primjenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Fachhochschule Aachen – University of Applied Science / Njemačka, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten – Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen / Belgija. Mogućnost suradnje i mobilnosti studenata vidljiva je na stranicama Umjetničke akademije u okviru potpisanih ugovora o suradnji s europskim sveučilištima u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Program studija Kiparstvo definiran je kao preddiplomski i diplomski studij. Studijski programi zasnovani su na praktičnoj i teorijskoj nastavi. Uključuju klasičnu likovnu naobrazbu kroz predmete modeliranja i crtanja te predmete posvećene suvremenim kiparskim praksama i digitalnom 3d modeliranju. Teorijski dio programa uključuje kolegije iz povijesti umjetnosti i suvremene umjetnosti.

Studenti odsjeka Kiparstvo obrazuju se za akademsko djelovanje u izlagačko-galerijskoj djelatnosti, u širokom spektru kiparskih projekata u restauratorsko-konzervatorskoj praksi te kao 3d animatori u autorskim i primijenjenim projektima studija za računalnu animaciju.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

  • red. prof. art. (T) Kažimir Hraste, red. prof. art. (T) Kuzma Kovačić, red. prof. art. (T) Matko Mijić, izv. prof. art. Nikola Džaja, izv. prof. art. Loren Živković Kuljiš, doc. art. Robert Jozić, doc. art. Đani Martinić, doc. art. Dragan Dužević, laborant Goran Pjaca, str. sur. Krešo Tomasović.

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • red. prof. art. Viktor Popović, red. prof. art. Edvin Dragičević, izv. prof. art. Slobodan Tomić, izv. prof. art. Jadranko Runjić, izv. prof. art. Veljko Popović, izv. art. Mirko Pivčević, izv. prof. art. dr. art. Gloria Oreb, doc. dr. sc. Blaženka Perica, v. pred. mr. sc. Barabara Gaj, v. pred. dr. sc.  Danijela Matetić-Poljak, v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac, v. pred. Doroti Brajnov Botić, v. pred. Duško Violić, poslijedoktorandica Sonja Gašperov

Suradnici:

  • izv. prof. art. Tatjana Ravlić, predavač dr. sc. Dalibor Lovrić, doc. art. Goran Balić.

Studijski programi

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – kiparstva obrazuje se za samostalno izlagačko djelovanje. Stječe znanja i iskustvo neposrednim likovnim radom i edukacijom u atelieru-radionici. Uz individualno vodstvo profesora razvijaju likovni senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja u različitim kiparskim tehnikama te slikarstvu, grafičkom dizajnu i novim medijima. Po završetku preddiplomskog studija kiparstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju kiparstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i diplomski studij slikartsva, likovne kulture, audio vizualnih umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija.

Diplomski studij

Za upis na diplomski studij potrebno je završiti preddiplomski studij iz područja kiparstva. Osim studenata/ca sa završenim preddiplomskim studijem kiparstva, mogućnost upisa imaju i studenti/ce s drugih likovnih studijskih programa Umjetničke akademije u Splitu, kao i s drugih sveučilišta u RH i iz inozemstva, uz uvjet položenog razredbenog ispita na kiparskom odsjeku.
Na studij primljeni kandidati/tkinje dužni su u prvom i drugom semestru studija polaziti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili manje zastupljeni.

Magistar/magistra kiparstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, samostalno održavanje nastave u stručnim školama, surađivanje u muzejima i galerijama, sudjelovanje kao stručni suradnik u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.

http://umas.unist.hr/kiparstvo