Likovna kultura i likovna umjetnost

O odsjeku:

Studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedan je od najstarijih studija za likovnu umjetnost ovog područja. Daleke 1945. godine osnovana je Pedagoška akademija kao temelj visokoškolskog obrazovanja u području likovnosti i pedagogije. Tijekom više od sedam desetljeća svog razvoja i djelovanja studij je pripadao različitim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta u Zadru i potom u Sveučilišta u Splitu te je predstavljao žarište umjetničkog i humanističkog stvaralaštva na lokalnoj i regionalnoj razini.  Na temeljima ljudskih i kreativnih potencijala upravo ovog studija stasalo je nekoliko odsjeka unutar splitske Umjetničke akademije osnivanjem koje, 1997. godine, ovaj studij postaje Odsjek za likovnu kulturu i likovnu umjetnost.

Predstojnik:

Nastavno osoblje:

  • red. prof. art. Edvin Dragičević, doc. art. Maja Zemunik, izv. prof. art. dr. art. Gloria Oreb, izv. prof. art. Slobodan Tomić, doc. art. Lana Stojićević;
  • izv. prof. dr. sc. Dunja Pivac, v. pred. mr. sc. Barbara Gaj Ristić, v. pred. Tea Katunarić Kirjakov, v. pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak, v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac, v. pred. Doroti Brajnov Botić, v. pred. Duško Violić, pred. Ivana Vukušić.

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • doc. art. Robert Jozić, doc. art. Dragan Dužević, izv. prof. art. Mirko Pivčević.

Suradnici:

  • izv. prof. dr. sc. Mirjana Nazor, doc. dr. sc. Morana Koludrović, doc. dr. sc. Tomislav Franić, v. pred. dr. sc. Sanja Brbora, v. pred. dr. sc. Branimir Mendeš,  izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, str. sur. Lada Laura, asistentica Ida Bugarić.

Studijski programi

Preddiplomski studij

Preddiplomski studij Likovne kulture i likovne umjetnosti jedini je studij na kojem se osim kompletnog pregleda povijesno-umjetničkih kolegija i kolegija iz područja likovne teorije tijekom svih 6 semestara pohađaju i praktično izvode sve osnovne likovno-umjetničke discipline putem kojih polaznici praktičnim umjetničkim radom usvajaju temeljne vještine i znanja o likovnom izražavanju.

Kompetencije: Prvostupnik/prvostupnica likovne kulture i likovne umjetnosti može organizirati različite stručne tečajeve iz područja likovne kulture i likovne umjetnosti, raditi u novinarstvu ili kao animator likovne kulture u turizmu, raditi kao crtač-dokumentarist u muzejima, galerijama i sl. specijaliziranim institucijama.

Diplomski studij

Uvjeti za upis: Na prijemni ispit diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu  mogu se prijaviti studenti koji su završili preddiplomski studij Likovne kulture i likovnih umjetnosti  te studenti koji su završili srodan  preddiplomski  (ili integrirani) sveučilišni  studij  u  Republici  Hrvatskoj.

Kompetencije: Magistar/magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti može kompetentno organizirati i izvoditi nastavu likovnog odgoja i obrazovanja, odnosno likovne kulture i likovne umjetnosti u osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama te može raditi kao muzejski ili galerijski pedagog. Sa stupnjem magistra edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti, sukladno svojoj specijalizaciji (suplementu diplome) diplomanti su osposobljeni  i za samostalnu izlagačku djelatnost kao umjetnici iz područja slikarstva, 3D oblikovanja i grafike.  Tijekom diplomskog studija studenti se senzibiliziraju i djelomično osposobljavaju za edukacijsko-terapijski rad u području terapije likovnim izrazom s populacijom koja proživljava bolest, traumu ili ima neke psihofizičke poteškoće, u dječjim i domovima umirovljenika, bolnicama i specijaliziranim školama tj. ustanovama edukacijsko-rehabilitacijskog karaktera.