Slikarstvo

O odsjeku:

Slikarski odsjek Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu osnovan je 1997. godine.

Odsjek ima iskustvo organiziranja studentskih razmjena na europskoj razini te institucionalno potpisane ugovore o suradnji (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka; FH Aachen – University of Applied Sciences / Njemačka; Fachhochschule Köln / Njemačka; Artesis University College / Belgium; Muthesius Kunsthochschule Kiel / Njamačka).

Slikarski odsjek organizirao je i realizirao nacionalne i međunarodne suradnje na projektima studentskih radionica i izložbi u zemlji i inozemstvu (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Akademija primijenenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig / Njemačka, École supérieure des beaux-arts de Toulouse / Francuska, Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda Mexico City / Meksiko).

Brojni kolaborativni projekti kao i godišnja produkcija studentskih radova, samostalni studentski projekti te diplomski radovi redovito se predstavljaju javnosti putem izložbi u renomiranim prostorima i institucijama u zemlji (Multimedijalni kulturni centar u Splitu, Galerija umjetnina u Splitu, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu, Muzej grada Splita, Stara gradska vijećnica u Splitu, Galerija Studentskog centra u Zagrebu, Galerija Academia Moderna u Zagrebu…).

Studij je otvoren pokretljivosti studenata u skladu s načelima Bolonjskog procesa.

Osnivač studija Slikarstva i njegov prvi pročelnik bio je profesor emeritus Gorki Žuvela.

Predstojnik:

  • red. prof. art. (T) Viktor Popović
  • viktor@umas.hr

Nastavno osoblje:

  • red. prof. art. (T) Nina Ivančić, red. prof. art. (T) Viktor Popović, izv. prof. art. Ivan Kolovrat, izv. prof. art. Jadranko Runjić, doc. dr. sc. Blaženka Perica, doc. art. Vedran Perkov, poslijedoktorandica Sonja Gašperov, asistent Božo Kesić.

Nastavnici sa drugih odsjeka:

  • red. prof. art. Edvin Dragičević, v. pred. mr. sc. Barabara Gaj, v. pred. dr. sc. Daniela Matetić Poljak, v. pred. dr. sc. Ita Praničević Borovac, doc. art. Dragan Dužević, v. pred. Doroti Brajnov Botić, v. pred. Duško Violić.

Suradnici:

  • izv. prof. art. Kristina Restović, izv. prof. art. Marin Gozze, doc. art. Neli Ružić, pred. Edi Matulić, pred. Ivana Resić-Šore, pred. Vesna Režić, asist. Anita Miloš, doc. art. Petar Katavić, v. pred. Katarina Perišić-Lelić.

Studijski programi

Preddiplomski studij

Prvostupnik/ca – slikarstva slikarstva sa završenim preddiplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je za samostalnu izlagačku djelatnost, rad na stručnoj suradnji u muzejima i galerijama, sudjelovanje u vidu stručnog suradnika/ce u arhitektonskim sadržajima te u scenskoj, filmskoj i televizijskoj produkciji.

Po završetku preddiplomskog studija slikarstva studenti/ice mogu nastaviti studirati uz položeni ispit razredbenog postupka na Diplomskom studiju slikarstva u trajanju od dvije godine ili mogu uz iste uvjete upisati i neki srodni diplomski studij.

 

Diplomski studij

Upisivanje podrazumijeva završen preddiplomski studij Umjetničke akademije u Splitu ili sličnog studija u RH / EU, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija u RH uz položen razredbeni ispit.
Pravo upisa imaju svi prvostupnici/ce Umjetničke akademije u Splitu ili slični studiji u RH i EU, kao i studija arhitekture i vizualnih komunikacija u RH uz položen razredbeni ispit.
Kandidati/tkinje primljeni na studij dužni su u prvom i drugom semestru studija položiti kolegije onog profila za koje ECTS koordinator zaključi da su u prethodnom školovanju bili najmanje zastupljeni.
Magistar/magistra slikarstva sa završenim diplomskim studijem Slikarstva osposobljen/a je kao autor/ica izlagačke djelatnosti, suradnik/ca u interdisciplinarnim istraživanjima, kao samostalni autor/ica na području slikarstva i medijske umjetnosti, te kao autor/ica na sadržajima scenske umjetnosti, na televiziji, kazalištu i video projektima, galerijama, sudjelovanje kao stručni/a suradnik/ca u arhitektonskim, scenskim i vizualnim radovima i prezentacijama.